การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เปลี่ยนแปลง
การดำเนินธุรกิจ (Digital Transformation) ขององค์กรด้วย
all-in-one Business Intelligence
ที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์

Dr.Sum ช่วยสนับสนุนให้พนักงานทุกคนทำการตัดสินใจโดยขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

องค์กรจำนวนมากเลือกใช้ Dr.Sum เพื่อปฏิรูปให้ก้าวไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ (Digital Transformation)
ขององค์กร คือ การปฏิรูปธุรกิจโดยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
แต่มีข้อจำกัดขวางกั้นการใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในองค์กรจึงทำ
ให้ไม่สามารถทำ DX ได้

 • ไม่รู้ว่าใครจากที่ไหนมีข้อมูลแบบใดอยู่
 • ไม่มีคนที่ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ภายในองค์กร
 • ส่งข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ให้ แต่ผู้รับผิดชอบกลับไม่นำไปใช้งาน

เตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อม เพื่อทำให้ทุก
คนสามารถใช้งานข้อมูลได้ง่าย
และเชื่อมโยงงาน วัฒนธรรม ทรัพยากรบุคคลเข้ากับข้อมูล

 • รู้ว่าใครจากที่ไหนมีข้อมูลแบบใดอยู่
 • ไม่ว่าใครก็สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างอิสระ
 • ไม่ว่าใครก็สามารถตัดสินใจโดยขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้

ระบบธุรกิจอัจฉริยะแบบครบวงจรซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลง
การดำเนินธุรกิจไปสู่ความเป็นดิจิทัล (Digital Transformation)
ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลที่มีอยู่เข้ากับองค์กร

ที่มา: ITR "DBMS/BI Market 2021" การวิเคราะห์ข้อมูล/ตลาดการรายงาน: การขายและการแบ่งปันโดยผู้ขาย

จุดเด่นของ Dr.Sum

ฟังก์ชัน High-speed aggregation และ data integrationสำหรับใช้ในโครงสร้างพื้นฐานทั่วทั้งบริษัท

มอบสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ user สามารถใช้ข้อมูลได้โดยปราศจากความเครียด ช่วยลดเวลาการรอของ user ด้วย High-speed aggregation
นอกจากนี้ยังสนับสนุนการรวมข้อมูลระบบธุรกิจ และข้อมูล IoT เข้ากับฟังก์ชันมากมาย ทั้งยังทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการใช้ข้อมูลอีกด้วย

User Interface 3 แบบ เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

จัดเตรียม User Interface ไว้ จำนวน 3 แบบ ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความต้องการของผู้ใช้
รองรับการใช้ข้อมูลทั่วทั้งบริษัท สำหรับ user ทั่วไป user เชิงวิเคราะห์ และผู้จัดการ

แพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดได้

สามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดได้ อาทิ ส่งรายงานข้อมูล แชท AI เป็นต้น
เป็น all-in-one Business Intelligence ที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่สิ้นสุด

บทความแนะนำ Dr.Sum

กรณีศึกษาเพื่อการเผยแพร่ของ WingArc1st

FUJIXEROX Manufacturing Corp.

Dr.Sum เป็นโครงสร้างพื้นฐาน IT ที่รับรองความเร็วในการปรับปรุงพัฒนาหน้างานผลิตจริง พร้อมควบคุมจัดการการรวบรวมบูรณาการข้อมูลควบคู่กันไป ซึ่งทำให้เกิด "ความง่ายในการเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชัน" "การพัฒนาโดยตัวผู้ใช้งานเองที่เป็นผู้กำหนดเงื่อนไขที่จำเป็น" "การควบคุมดูแล IT ด้วยการรวบรวมบูรณาการข้อมูล" เป็นจริงได้ และได้สร้างผลงานมากมายโดยมีบทบาทเป็นรากฐานในการสนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาและงานประจำวันในหน้างานผลิตจริง มีการใช้งานกว้างขวางต่อเนื่องจนมีผู้ใช้งานประมาณ 1,000 คน และมีผู้ใช้งานเพื่อการพัฒนาประมาณ 70 คน จนกล่าวกันว่า "หากไม่มี Dr.Sum ก็คงไม่สามารถควบคุมการผลิตได้"

※FUJIXEROX Manufacturing Corp. เปลี่ยนชื่อเป็น FUJIFILM Manufacturing Corp. ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

NGK SPARK PLUG CO., LTD.

มีการใช้งานเทคโนโลยี IoT เพื่อรวบรวมข้อมูลจากเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตในแต่ละโรงงาน แต่ต้องใช้เวลาในการจัดทำรายงานด้วย Excel และปรับแต่งข้อมูลที่รวบรวมมาได้ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ถึงขั้นวิเคราะห์และใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ การนำ Dr. Sum ที่สามารถปรับแต่งข้อมูล ประมวลผล จนถึงวิเคราะห์ข้อมูล IoT ได้มาใช้งาน ช่วยให้ระบุสาเหตุของปัญหาและปรับปรุงแก้ไขได้ง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยเสริมประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรให้ดีขึ้นได้ นอกจากนี้ยังสามารถดูค่าตัวเลขได้แบบเรียลไทม์ จึงเชื่อมโยงไปถึงการปรับเปลี่ยนความตระหนักที่มีในหน้างานจริงได้ด้วยเช่นกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

AKINDO SUSHIRO CO., LTD.

Dr. Sum เป็นลิขสิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่มีฟังก์ชันซึ่งสามารถประมวลผลข้อมูล 3 พันล้านรายการได้อย่างรวดเร็ว และแต่ละร้านค้าสามารถใช้งานได้อย่างอิสระ แม้ว่าก่อนหน้านี้ต้องใช้เวลา 2 วันเพื่อคัดหาข้อมูล ตั้งแต่สร้างโปรแกรมไปจนถึงดำเนินการ แต่ตอนนี้ สามารถคัดหาข้อมูลที่จำเป็นได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้ารหัส ทั้งยังสามารถสร้างรากฐานข้อมูลที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการดูได้ในทันที และสามารถทำให้เกิดวงจร PDCA การขายด้วยประสบการณ์ x IT

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

บริษัทตัวแทนจำหน่าย

เรียงตามลำดับตัวอักษร

 • CTC
 • iSiD IT Solution Innovator
 • MAT
 • move
 • NS Solutions

Dr.Sum ก่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ
(Digital Transformation) ขององค์กร

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการนำ
Dr.Sum มาใช้งาน

※Dr.Sum เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ WingArc1st