Digital Transformation เกิดขึ้นจริงได้ ด้วย Dr.Sum! เครื่องมือ
ที่จะช่วย
รวบรวมข้อมูลกระจัดกระจายมาใช้งาน

การรวมข้อมูลโดยใช้ Dr.Sum

Dr.Sum มีฟังก์ชันเพื่อใช้สำหรับนำเข้าและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในลักษณะบูรณาการ ไม่เพียงแต่นำข้อมูลที่สะสมมาไว้ในระบบเท่านั้น แต่ยังสามารถนำข้อมูล Excel และ IoT (ข้อมูลเรียลไทม์) มาประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบที่ทำให้ผู้ใช้ใช้งานได้ง่าย และรวมข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เราจะขอแนะนำแต่ละฟังก์ชันให้ทุกคนได้ทราบ

Excel Extractor

Excel Extractor คือ เครื่องมือตั้งค่าเพื่อให้อ่านไฟล์ Excel ด้วย Dr.Sum ซึ่งใน Excel Extractor มีการตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับกำหนดวิธีการอ่าน และยังสามารถจัดการรูปแบบตารางในฟอร์มได้ เช่น ตารางอย่างง่ายที่ช่องตารางในแถวแรกเป็นส่วนหัว (Header) หรือตารางที่ซับซ้อน (ตารางไขว้) ที่มีการตั้งค่าให้ส่วนหัวอยู่ในแถวและคอลัมน์ เป็นต้น ทำให้สามารถนำเข้าข้อมูลได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้าที่การทำงานของ Excel

รูปต่อไปนี้เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างไฟล์ Excel ต้นฉบับกับข้อมูลในตารางหลังจากที่นำเข้าข้อมูล ซึ่งตารางในไฟล์ Excel สามารถตรวจสอบได้ว่าในท้ายสุดข้อมูลจะถูกนำเข้ามาในรูปแบบใด

↓หน้าจอการตั้งค่าของ Excel Extractor

Dr.Sum Data Funnel

Dr.Sum Data Funnel เป็นเครื่องมือเพื่อใช้สำหรับประมวลผลข้อมูลอนุกรมเวลาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ สามารถประมวลผลข้อมูลอนุกรมเวลาที่เก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการรวมและการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ BI (Business Intelligence) เช่น Dr.Sum Datalizer หรือ MotionBoard ข้อมูลที่รวบรวมและประมวลผลแล้วสามารถเก็บไว้ใน Dr.Sum Server ซึ่งเป็น standard output และเนื่องจากข้อมูลอนุกรมเวลานั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เมื่อเวลาผ่านไปข้อมูลจะมีปริมาณมากขึ้น ดังนั้นการใช้ Dr.Sum จึงสามารถรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก และประมวลผลข้อมูลด้วยความเร็วสูงได้

Dr.Sum Data Funnel สามารถนำไปประยุกต์กับใช้กับงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • - ธุรกิจที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล POS (Point of Sale) รวมถึงข้อมูลสินค้าคงคลังที่ได้รับจากเซ็นเซอร์แบบเรียลไทม์ วางแผนการซื้อ และวิเคราะห์การขายของผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงสุด
  • - ธุรกิจที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งเกิดจากขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร เพื่อการควบคุมคุณภาพสินค้า

กระบวนการทั่วไปที่สามารถทำได้ใน "การประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูล" มีดังนี้

  • - รวบรวมข้อมูลในระดับหน่วยไมโครวินาทีที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเป็นหน่วยนับหนึ่งแล้วส่งไปเพื่อประมวลผลที่ตามมา
  • - ลบค่าที่เบี่ยงเบนจากค่าอื่นอย่างมีนัยสำคัญหรือเพิ่มค่าแฟล็ก (flag) ที่บ่งบอกถึงความผิดปกติ
  • - ประมวลผลข้อมูลเทียบกับค่าก่อนหน้า
  • - - ไม่ใช่แค่ประมวลผลตามที่ถูกใส่ในผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า แต่ยังดำเนินการประมวลผลตามที่ผู้ใช้สร้างขึ้นอย่างเป็นเอกลักษณ์ได้อีกด้วย

ขั้นตอนการดำเนินการของ Dr.Sum Data Funnel

หน้าจอตั้งค่าของ Dr.Sum Data Funnel

(A) นิยามของไปป์ไลน์ (B) ขั้นตอนที่กำหนดมา (C) ขั้นตอนที่ผู้ใช้เลือกเอง

DS Script

โปรแกรมที่รองรับการประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch) และการประมวลผลข้อมูลที่ดำเนินการในงานเตรียมข้อมูล สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของงานเตรียมข้อมูลโดยรวม ซึ่งดำเนินการก่อนที่จะนำเข้าข้อมูลไปยังฐานข้อมูลของ Dr.Sum ตัวอย่างเช่น สามารถใช้ DS Script สำหรับงานเตรียมข้อมูล ดังนี้

  • - เมื่อนำเข้าข้อมูลจากหลายฐานข้อมูลหลักไปยังฐานข้อมูลเพื่อการรวบรวม ข้อมูลจะถูกประมวลผลด้วยคำสั่ง SQL และนำเข้าในขณะที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของข้อมูลไปด้วย
  • - นำเข้าข้อมูลผ่านตารางเชื่อม (Join Table) สำหรับการทำงาน และจะลบตารางเชื่อมออกหลังงานเสร็จสิ้น

ในงานเตรียมข้อมูลที่แสดงในตัวอย่างแรก จำเป็นต้องเปลี่ยนจากโครงสร้างข้อมูลของฐานข้อมูลหลักเป็นโครงสร้างข้อมูลเพื่อการรวบรวม ตัวอย่างเช่น การลบรายการที่ไม่จำเป็นสำหรับการรวบรวม เปลี่ยนชื่อของรายการที่จำเป็นเพื่อใช้ในการรวมสำหรับการวิเคราะห์ หรือรวมรายการที่แยกออกมา แล้วนำเข้าไปยังฐานข้อมูลเพื่อการรวม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลจำเป็นต้องมีการประมวลผลล่วงหน้าต่าง ๆ ตามการทำงานรวมถึงวัตถุประสงค์ และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ DS Script ได้

หน้าจอตั้งค่าของ DS Script

ฟังก์ชันที่เชื่อมโยงกับ Python

Dr.Sum มีความสามารถในการทำงานร่วมกับโปรแกรม Python โดยสามารถรันโปรแกรม Python จากคำสั่ง SQL และรับผลการดำเนินการเป็นข้อมูลตาราง ซึ่งจากการรวม library ต่าง ๆ ที่รองรับโดย Python จะทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากการทำตารางไขว้ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ library สำหรับ machine learning จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอนุมานที่ส่งคืนโดยโมเดล machine learning ได้

สรุป

Dr.Sum มีฟังก์ชันการรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานจริง และเพิ่มคุณค่าของข้อมูล หากสามารถรวบรวมข้อมูลในองค์กรได้ ผู้ใช้ภาคสนามจะใช้งานได้ง่ายขึ้น ส่งเสริมการวิเคราะห์ที่ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียง และได้ผลลัพธ์มากมายที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถทำให้การรวบรวมและจัดการข้อมูลกลายเป็นระบบอัตโนมัติได้เช่นกัน เรามาร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วย Dr.Sum สร้างองค์กรที่เชื่อมต่อกับข้อมูล และทำให้ Digital Transformation เกิดขึ้นจริงกันเถอะ!

※หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dr. Sum เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล กรุณาเข้าไปยังเว็บไซต์ด้านล่าง

Dr.Sum ก่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ
(Digital Transformation) ขององค์กร

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการนำ
Dr.Sum มาใช้งาน

※Dr.Sum เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ WingArc1st