Digital Transformation เกิดขึ้นจริงได้ ด้วย Dr.Sum! เครื่องมือ
ที่จะช่วย
รวบรวมข้อมูลกระจัดกระจายมาใช้งาน

Dr.Sum ไม่ได้เป็นเพียงฟังก์ชันในการดูแลจัดการข้อมูลต่าง ๆ แบบบูรณาการที่มีพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลักเพียงเท่านั้น แต่ยังให้บริการ User Interface เฉพาะทาง 3 ประเภทให้เหมาะสมกับความต้องการในการวิเคราะห์ของผู้ใช้งานอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถทำงานกับเครื่องมือ BI (Business Intelligence) ของบริษัทอื่น ๆ และเลือกเครื่องมือที่จะใช้ตามความต้องการได้

ครั้งนี้เราจะมาแนะนำ User Interface เฉพาะทาง 3 ประเภทให้ทุกคนได้รู้จักกัน

Datalizer for Excel

Datalizer for Excel เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรายงานผลรวมจากการทำงานบน Excel และเนื่องจากเครื่องมือนี้ทำหน้าที่อยู่ในส่วนโปรแกรมเสริมของ Microsoft Excel จึงทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลบน Excel ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การที่สามารถใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ของ Excel ได้ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายงานตามรูปแบบที่กำหนด รวมไปถึงสามารถทำงานร่วมกับ Macroใน Excel ได้อีกด้วย
ไม่เพียงเท่านั้นผู้ใช้งานยังสามารถสร้างตารางใหม่บนฐานข้อมูลหรืออัปเดตตารางที่มีอยู่โดยอาศัยข้อมูลในไฟล์ Excel อีกทั้งยังสามารถจำกัดและอัปเดตข้อมูลจากผลรวมของ Datalizer for Excel หรือแก้ไขข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันของโปรแกรม Excel ที่ผู้ใช้งานคุ้นเคยเป็นอย่างดีได้อีกด้วย

↑หน้าจอของ Datalizer for Excel

↑การอัปเดตข้อมูลใน Datalizer for Excel

Datalizer for Web

Datalizer for Web เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรายงานผลรวมจากการทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ มีการทำงานที่เข้าใจง่าย สามารถปรับแต่งตารางรายละเอียดและตารางไขว้ได้อย่างง่ายดาย และเพราะ Dr.sum สามารถใช้งานกับเว็บเบราว์เซอร์แค่เพียงอย่างเดียวได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์อื่น ทำให้แม้จำนวนผู้ใช้งานจะเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ไม่ทำให้ภาระงานของแผนกไอทีเพิ่มขึ้นตามแต่อย่างใด นอกจากนี้ Dr.sum ยังสามารถเข้าใช้งานได้จากแท็บเล็ต ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา

↑หน้าจอของ Datalizer for web

MotionBoard

MotionBoard เป็นเครื่องมือแดชบอร์ดที่วิเคราะห์และแปลงข้อมูลให้มองเห็นและเข้าใจได้ง่ายขึ้น ไม่เพียงแต่ตารางรายละเอียดและตารางผลรวมเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้แผนภูมิต่าง ๆ ในการสร้างแดชบอร์ดให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบ (Monitoring Tool) ได้อีกด้วย เพราะสามารถแสดงการแจ้งเตือนแบบพุช (Push Notification) ผ่านทางการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์และอีเมล

↑หน้าจอของ MotionBoard(Production Management)

สรุป

Dr.Sum มีบริการ User Interface เฉพาะทาง 3 ประเภท โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้งานจำเป็นต้องมี User Interface ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น หากไม่ได้ใช้งานตารางผลรวม ก็ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแดชบอร์ด ในทางกลับกัน หากต้องการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้แผนภูมิก็จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือแดชบอร์ด เราจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันใช้ User Interface ให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้งาน จัดสรรสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างง่ายดาย สร้างองค์กรที่เชื่อมต่อกับข้อมูล และทำให้ Digital Transformation เกิดขึ้นได้จริงกันเถอะ!

※หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dr. Sum เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล กรุณาเข้าไปยังเว็บไซต์ด้านล่าง

Dr.Sum ก่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ
(Digital Transformation) ขององค์กร

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการนำ
Dr.Sum มาใช้งาน

※Dr.Sum เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ WingArc1st